5 2
4 3
6
3 1
1
2

קורסים מקוונים קצרים

הקורסים המקוונים הקצרים שלנו

כל הקורסים הללו מועברים באופן מקוון. אנא בדוק שוב באופן קבוע כדי לראות מה זמין.

מאפיינים ודרישות של משטחי דשא ספורט
מטרת הקורס היא: לתאר כיצד הסביבה הטבעית מותאמת לשימוש בדשא ספורט, ולהעריך אתר להתאמה לשימוש נבחר בדשא ספורט; לתאר את האיכות החזותית והפונקציונלית של דשא; לזהות את מאפייני איכות המשחק של משטחי דשא ספורט גדולים; ולקשר את הכללים של ענפי הספורט העיקריים לדרישות הכנת פני השטח .

צמחי דשא רצויים ולא רצויים לספורט
מטרת הקורס היא: להציג צמחי דשא נפוצים, את המאפיינים המזהים של צמחי דשא, מיני דשא רצויים ומיני דשא לא רצויים (עשבים ועשבים), וכיצד צמיחה ופיתוח של צמחי דשא יכולים ליצור בצורה הטובה ביותר את משטח הדשא האידיאלי לכל ענף ספורט.