5 2
4 3
6
3 1
1
2
บ้านข่าวLabosport Italy ประสบความสําเร็จในการผ่านการตรวจสอบ Accredia เป็นปีที่เก้า

Labosport Italy ประสบความสําเร็จในการผ่านการตรวจสอบ Accredia เป็นปีที่เก้า

ข่าวที่น่าตื่นเต้น! Labosport Italy ประสบความสําเร็จในการผ่านการตรวจสอบ Accredia เป็นปีที่เก้าติดต่อกันโดยได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 17025 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นเลิศและคุณภาพในการให้บริการทดสอบ ขอขอบคุณทีมงานที่ทุ่มเทของเราสําหรับการทํางานหนักและความเชี่ยวชาญของพวกเขา #Labosport #AccreditationSuccess #QualityTesting #ISO17025

แห่ง