5 2
4 3
6
3 1
1
2
NhàTin tứcLabosport Ý vượt qua thành công kiểm toán Accredia cho năm thứ chín

Labosport Ý vượt qua thành công kiểm toán Accredia cho năm thứ chín

Tin tức thú vị! Labosport Ý đã vượt qua thành công Kiểm toán Accredia năm thứ chín liên tiếp, đảm bảo gia hạn công nhận ISO / IEC 17025. Điều này phản ánh cam kết của chúng tôi về sự xuất sắc và chất lượng trong các dịch vụ thử nghiệm. Xin chân thành cảm ơn đội ngũ tận tâm của chúng tôi vì sự chăm chỉ và chuyên môn của họ. #Labosport #AccreditationSuccess #QualityTesting #ISO17025

Phổ biến nhất