5 2
4 3
6
3 1
1
2

Labosport bir FIFA Araştırma Enstitüsüdür

Labosport bir FIFA Araştırma Enstitüsüdür:

  • FIFA Araştırma Enstitüleri, Futbol Teknolojisi ve İnovasyon alt bölümüne devam eden desteklerini artırıyor
  • FIFA Araştırma, Kalite ve İnovasyon Programlarının yanı sıra Futbol Teknolojisi ekibini de kapsayan projeler
  • FIFA Araştırma Enstitüsü olmak için başvurular her iki yılda bir alınacak ve her enstitünün tanımlanmış bir uygunluk kriterini karşılaması ve çalışmalarının bilimsel dergilerde yayınlanması konusunda mutabık kalması gerekecektir

Kısa süre önce düzenlenen FIFA Kalite Programı Konferansı ve Araştırma Sempozyumunda Labosport, Sports Labs ve Victoria Üniversitesi, Futbol Teknolojisi İnovasyonu için ilk FIFA Araştırma Enstitüleri olarak ilan edildi. Bu, FIFA'nın futbolda bilimin uygulanmasını daha da artırmayı amaçlayan bu üç önde gelen araştırma enstitüsüyle işbirliğinin uzun vadeli olarak resmileştirilmesi anlamına geliyor.

Araştırma, FIFA'nın Futbol Teknolojisi ve İnovasyon alt bölümündeki tüm önemli faaliyetlerin merkezinde yer almakta ve çeşitli ürünlerin, yüzeylerin, teknolojilerin ve yeniliklerin araştırılması, doğrulanması ve uygulanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Özellikle son on yılda ortak projeler aracılığıyla FIFA bu kurumlarla ilişkiler kurmuştur ve bu kurumların futbol teknolojisine katkıları bir dizi küresel standart ve bilimsel yayın aracılığıyla açıkça görülmektedir.

FIFA,

Teknolojinin demokratikleşmesinden yeni mevzuata, sürdürülebilirliğe ve çok daha fazlasına kadar sektörün karşı karşıya olduğu ve FIFA'nın katkısını gerektiren birçok zorluk var.

FIFA Araştırma Enstitülerinin uzmanlığından üç temel alanda yararlanılacaktır:

  • FIFA Futbol Teknolojisi ve İnovasyon alt bölümü bünyesindeki ilgili araştırma alanlarına tahsis edilmek üzere, dönem boyunca üzerinde mutabık kalınan miktarda teknik ve insan kaynağı hazır bulundurulacaktır.
  • Bulgularını hakemli dergilerde yayınlamayı taahhüt ederek daha geniş spor araştırmaları topluluğuna fayda sağlamak.
  • Her bir ürün kategorisi için test standartlarını ve gerekliliklerini geliştiren FIFA Kalite Programının Teknik Danışma Grupları (TAG) içindeki tartışmalara rehberlik edecek ampirik kanıtlar sağlamak.3 FIFA Araştırma Enstitüsü birçok kişi tarafından bilinmektedir ancak aşağıda tanıtılmaktadır:

Labosport, 2001 yılında Futbol Çimi için Kalite Programının başlangıcından bu yana FIFA ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu süre zarfında Labosport, dünyanın dört bir yanındaki ürünleri ve saha kurulumlarını test etti ve araştırmaları ve yenilikleri, FIFA Kalite Programına yeni test yöntemleri ve standartları getirilmesine yardımcı oldu.

Oyun yüzeylerinin yanı sıra Labosport, Gol Çizgisi Teknolojisi, Futsal Yüzeyleri ve Futbol Kaleleri için FIFA Kalite Programı gibi diğer FIFA Kalite Programlarında da yer almaktadır. Labosport'un FIFA Araştırma Enstitüsü olarak temel katkısı, oyun yüzeylerini (hem doğal hem de sentetik) daha iyi anlamak ve bu bilgiyi yeni test yöntemlerine ve standartlarına dönüştürmek için çok sayıda projeyi hızlandırmak olacaktır.

Sports Labs' in FIFA ile işbirliği 2005 yılında, yüzeyleri ve çeşitli spor ekipmanlarını test etme konusundaki uzmanlıklarından yararlanan bir ilişki ile başladı. O zamandan bu yana, oyun yüzeylerinden giyilebilir teknolojilere kadar her şeyi içeren 7 farklı kalite programında FIFA Akredite Test Enstitüsü olarak Sports Lab s, Araştırma ve Standartlar ekibinin temel bir katılımcısı haline geldi.

En güçlü yönlerinden biri oyuncu ve yüzey arasındaki etkileşimi anlamak olsa da, FIFA Kalite Programlarının çoğunda sahip oldukları çeşitli deneyimler, onları her alanda yeni test yöntemleri geliştirmek için güçlü bir konuma getirmektedir. Örnekler, mevcut test yöntemlerinin yeni ofsayt teknolojileri için uyarlanmasından futbol topu kalitesi için yeni ölçüm tekniklerinin geliştirilmesine kadar uzanmaktadır.

Victoria Üniversitesi (VU ) ilk olarak 2016 yılında FIFA ile birlikte çalışarak Elektronik Performans Takip Sistemlerinin (EPTS) doğruluğunu değerlendirecek bir standardın fizibilitesini belirlemek üzere temel bir araştırma yürüttü. Bu erken araştırma, FIFA'nın şu anda 40'tan fazla farklı izleme sistemini değerlendiren bir test protokolü geliştirmesine ve iyileştirmesine yol açtı.

EPTS için FIFA Akredite Test Enstitüsü olan VU, yakın zamanda EPTS testlerini yayın videosundan (FIFA Basic) sağlanan takibi ve yarı otomatik ofsayt teknolojisi gibi uygulamalar için kullanılan iskelet takibini içerecek şekilde genişletti.

VU ve FIFA teknolojilerin ölçüm doğruluğunun ötesinde nasıl değerlendirilebileceği ve oyunun geliştirilmesine yardımcı olmak için en iyi nasıl anlaşılabileceği konusunda daha fazla bilgi üretmek için işbirliği yapmaya devam edecektir.

FIFA Araştırma Enstitüsü olabilmek için bir dizi uygunluk kriterinin karşılanması gerekmektedir.

  • Futbol Teknolojisi ve İnovasyon alt bölümü ile 5 yıllık işbirliği
  • Belirlenen miktarda araştırma kaynağının üzerinde anlaşmaya varılan FIFA araştırma projelerine tahsis edilmesi
  • Başvuru öncesi en az 5 bilimsel yayın ve FIFA Araştırma Enstitüsü olarak görev süreleri boyunca yayın için ayrılmış kaynaklar
  • Disiplinler arası araştırma becerilerinin kanıtlanmasıYeni FIFA Araştırma Enstitüleri için başvuru dönemi her iki yılda bir açık olacak ve bir sonraki başvuru dönemi Mayıs - Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu girişim, endüstri ve akademi ile işbirliği içinde gerçek dünya sorunlarına katkıda bulunurken FIFA'nın elindeki araştırma kaynaklarını en üst düzeye çıkarmak için büyük bir fırsat sunmaktadır.

 

Test ettiğimiz ve sertifikalandırdığımız bazı yaygın sporlar: