5 2
4 3
6
3 1
1
2

Sportgrasbanen

Sportgras Planten

Deze cursus legt de factoren uit die bijdragen tot een gezonde plantengroei en leert hoe je de verschillende grassoorten en andere plantensoorten kunt identificeren die vaak gebruikt worden voor sportgrasmatten. Studenten leren hoe verschillende soorten licht verschillende omgevingsomstandigheden nodig hebben om het best te groeien en hoe ze die omstandigheden kunnen creëren door een goed grasmatbeheer. Ook de identificatie van onkruid, de omstandigheden die de groei en verspreiding van onkruid bevorderen en hoe je onkruid beheert, komen aan bod.

Sportief gras maaien
Maaien is het meest effectieve en meest gebruikte instrument om de kwaliteit van gras te produceren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: hoe goed maaien bijdraagt aan een dichte, gezonde grasmat; de juiste apparatuur voor de klus gebruiken; maaitechnieken en het vermijden van fouten.

Voedingsstoffen en meststoffen voor sportgras
Nutriënten behandelt de effecten van verschillende nutriënten op plantengroei; redenen voor de beschikbaarheid en het verlies van nutriënten; hoe je de hoeveelheden nutriënten begrijpt die graszoden nodig hebben; chemische en fysische eigenschappen van meststoffen; en hoe je meststoffen veilig en effectief toepast.

Plagen, ziekten en aandoeningen van sportgras
Plagen, ziekten en aandoeningen gaat over het identificeren, vermijden en effectief bestrijden van plagen, ziekten en aandoeningen, inclusief manieren om verschillende plagen te monitoren en geschikte schadedrempels te identificeren. Integrated Pest Management (IPM) is de aanbevolen aanpak om onnodig gebruik van landbouwchemicaliën te vermijden door de waarschijnlijkheid van voorkomen te verminderen door proactief graslandbeheer en het heroverwegen van drempels op basis van werkelijke schade.

Agrochemicaliën toepassen op sportgras
Agrichemicals biedt de kennis en vaardigheden om landbouwchemicaliën veilig en effectief toe te passen. Deze module omvat het interpreteren van classificaties en informatie over landbouwchemicaliën; het begrijpen van het effect van landbouwchemicaliën in het milieu; hoe insecticiden, fungiciden en herbiciden werken; de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van spuiten; en het toepassen van landbouwchemicaliën.

Irrigatie van sportgras
Deze module biedt kennis van verschillende irrigatiesystemen en irrigatiewaterbronnen, plus inzicht in de waterbehoeften van planten en hoe je water kunt geven dat geschikt is voor groei en overbewatering kunt voorkomen, door een irrigatieprogramma en de resultaten ervan te evalueren.