5 2
4 3
6
3 1
1
2

Pallon lentoradan riskinarviointi

Pallon lentoradan ymmärtäminen on urheilussa ratkaisevan tärkeää paitsi pelaajille ja valmentajille myös stadionien kehittämiseen ja hallintaan osallistuville. Ihmisjoukkoihin lentävät irtopallot voivat aiheuttaa riskin ihmishengille ja omaisuudelle, minkä vuoksi rakennuttajien ja kiinteistöjen hallinnoijien on tehtävä pallon lentoradan riskinarviointi. Itse asiassa tätä arviointia vaaditaan usein uuden rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Pallon lentorataan vaikuttavat fysiikan lait ovat olennaisia pallon lentoradan ymmärtämiseksi. Painovoima vetää palloa kohti maata, kun taas ilmanvastus hidastaa sitä sen liikkuessa ilmassa. Lentorataan voivat kuitenkin vaikuttaa myös muut tekijät, kuten pallon nopeus ja pyörimisnopeus kosketus- tai irrotushetkellä tai pallon muoto ja koko.

Näiden tekijöiden käsittelemiseksi Labosport on kehittänyt ammusmallin, jossa hyödynnetään ammattilaispeleistä kerättyjä tietoja. Malli tuottaa tarkkoja tuloksia, joiden avulla voidaan määrittää tarvittavien lieventävien toimenpiteiden taso ja tyyppi. Tämä on ratkaisevan tärkeää urheilustadionien ympärillä olevien katsojien ja kiinteistöjen turvallisuuden varmistamiseksi.

Pallojen poistumisen estämiseksi pelikentältä voidaan asentaa erilaisia esteitä, kuten suojaverkkoja tai kiinteitä seiniä. Ymmärtämällä pallon lentorataan vaikuttavia fysiikan lakeja ja hyödyntämällä kehittyneitä malleja ja teknologiaa rakennuttajat ja kiinteistönhoitajat voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen onnettomuudet ja loukkaantumiset, joita irtoavat pallot aiheuttavat ruuhkaisilla alueilla.