5 2
4 3
6
3 1
1
2

Lyhyet verkkokurssit

Lyhyet verkkokurssimme

Kaikki nämä kurssit järjestetään verkossa. Tarkista säännöllisesti, mitä kursseja on tarjolla.

Urheilukenttien nurmipintojen ominaisuudet ja vaatimukset
Tämän kurssin tavoitteena on: kuvata, miten luonnonympäristöä muokataan urheilunurmen käyttöä varten, ja arvioida paikan soveltuvuutta valittuun urheilunurmen käyttöön; kuvata turpeen visuaalinen ja toiminnallinen laatu; tunnistaa tärkeimpien urheilunurmien pelattavuuden laatuominaisuudet; ja suhteuttaa tärkeimpien urheilulajien säännöt urheilunurmen käyttöön. pinnan valmisteluun vaatimuksiin.

Urheiluun käytettävät toivottavat ja ei-toivotut nurmikasvit
Tämän kurssin tavoitteena on: esitellä yleiset nurmikasvit, nurmikasvien tunnistetiedot, toivotut nurmikko lajit ja ei-toivotut lajit (ruohot ja rikkaruohot) ja miten nurmikasvien kasvun ja kehityksen avulla voidaan parhaiten luoda ihanteellinen nurmipinta kullekin urheilulajille.