5 2
4 3
6
3 1
1
2

Toteutettavuus

Labosportin urheilupintojen toteutettavuustestaus on olennainen prosessi, joka auttaa arvioimaan urheilupintahankkeen toteutettavuutta. Testauksen syitä ovat mm:

Kustannustehokas suunnittelu
Toteutettavuustutkimus auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja esteet, joita urheilupintaprojektin aikana voi ilmetä. Tunnistamalla nämä ongelmat varhaisessa vaiheessa projektiryhmä voi laatia suunnitelman, joka on sekä kustannustehokas että tehokas. Tämä voi auttaa ehkäisemään odottamattomia viivästyksiä ja lisäkustannuksia hankkeen myöhemmässä vaiheessa.

Riskienhallinta
Toteutettavuustutkimus auttaa tunnistamaan urheilupintahankkeeseen liittyvät mahdolliset riskit. Ymmärtämällä nämä riskit projektiryhmä voi laatia
riskienhallintasuunnitelman niiden lieventämiseksi. Näin voidaan ehkäistä onnettomuuksia ja loukkaantumisia, jotka voivat olla kalliita ja vahingoittaa projektiryhmän ja urheilukentän mainetta.

Lainsäädännön noudattaminen
Toteutettavuustestauksen avulla voidaan varmistaa, että urheilupintahanke täyttää lainsäädännön vaatimukset. Projektiryhmä voi tunnistaa mahdolliset sääntelyyn liittyvät ongelmat ja ryhtyä toimiin niiden ratkaisemiseksi. Näin voidaan välttää viivästyksiä ja lisäkustannuksia, jotka liittyvät säännösten noudattamatta jättämiseen.

Suorituskyvyn arviointi
Toteutettavuustestauksen avulla voidaan arvioida urheilupintahankkeen suorituskykyä. Projektiryhmä voi tunnistaa ehdotetun urheilupinnan vahvuudet ja heikkoudet ja tehdä tarvittavat muutokset. Näin voidaan varmistaa, että urheilupinta vastaa urheilijoiden ja urheiluharrastajien tarpeita ja on turvallinen käyttää.