5 2
4 3
6
3 1
1
2

Konsultointi

Vika-analyysi

Vika-analyysillä määritetään urheilupinnan, erityisesti kuluneen tai vaurioituneen pinnan, vian tai ongelman syy. Se edellyttää pinnan ja ympäröivien olosuhteiden perusteellista tutkimista.

Hallinto

Olemme maailman johtavia urheilupintojen asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme urheilupintojen suunnittelussa, budjetoinnissa, suunnittelussa, rakentamisessa, testauksessa ja sertifioinnissa.

Hankesuunnittelu

Labosport tarjoaa hankesuunnittelun konsultointipalveluja varmistaakseen, että urheilutilat suunnitellaan ja rakennetaan alan standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Konsulttimme antavat opastusta kohteen valinnassa, toteutettavuustutkimuksissa, suunnittelun kehittämisessä ja rakennushallinnossa varmistaakseen, että...

Hankesuunnittelu

Labosport tarjoaa hankesuunnittelukonsultointipalveluja, jotka auttavat urheilutilojen kehittämisessä. Konsulttimme antavat neuvoja projektin määrittelyssä, budjetoinnissa, aikataulutuksessa, riskienhallinnassa ja sidosryhmien sitouttamisessa varmistaakseen, että projekti toteutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Pallon lentoradan riskinarviointi

Pallon lentoradan ymmärtäminen on urheilussa ratkaisevan tärkeää paitsi pelaajille ja valmentajille myös stadionien kehittämiseen ja hallintaan osallistuville. Ihmisjoukkoihin lentävät irtopallot voivat aiheuttaa riskin ihmishengille ja omaisuudelle, joten...

CAD-suunnittelu

Labosport voi toimittaa urheilu- tai golfkentän tarkan pohjapiirroksen ja korkeusaseman rakennusvaiheen aikana tai sen valmistuttua. Teemme tämän 2D- tai 3D-CAD-mallien avulla. Tietokoneavusteisen 3D-suunnittelun (CAD) malleja käytetään urheilun...

Sopimuksen hallinta

Labosportin sopimushallinta kattaa laajan valikoiman räätälöityjä palveluja, mutta ensisijaisena tavoitteena on valvoa prosesseja, joilla varmistetaan, että urheilupinta täyttää sopimuksessa määritellyt standardit ja eritelmät. Tähän kuuluu tyypillisesti koordinointi...

Elämän loppuvaiheen arviointi

Käyttöiän loppuarviointi on arvio urheilupinnasta, joka on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Se tehdään yleensä sen määrittämiseksi, missä kunnossa pinta on tällä hetkellä ja onko se turvallinen ja sopiva....

Vika-analyysi

Vika-analyysi on prosessi, jossa määritetään urheilupinnan, erityisesti kuluneen tai vaurioituneen pinnan, vian tai ongelman syy. Siihen kuuluu pinnan ja ympäröivien olosuhteiden perusteellinen tutkiminen,...

Toteutettavuus

Labosportin urheilupintojen toteutettavuustestaus on olennainen prosessi, joka auttaa arvioimaan urheilupintahankkeen toteutettavuutta. Testauksen syitä ovat mm: Kustannustehokas suunnittelu Toteutettavuustestaus auttaa tunnistamaan mahdollisia ongelmia ja esteitä, joita voi esiintyä urheilupinnan...

Ennenaikainen kuluminen Diagnoosi

Ennenaikaisen kulumisen diagnosointi tarkoittaa urheilupinnan epänormaalin tai nopeutuneen kulumisen tunnistamista, joka tapahtuu ennen pinnan odotettua tai aiottua käyttöikää. Tämäntyyppiseen diagnoosiin kuuluu tyypillisesti pinnan kunnon arviointi....

Laadunvalvonta

Toteutamme laadunvarmistustoimenpiteitä ja suoritamme asiantuntija-arviointeja varmistaaksemme, että kaikki Labosportin hankkeet noudattavat parhaita käytäntöjä ja täyttävät suositellut standardit ja vaatimukset. Uskomme, että laadunvalvonta on tärkeää, koska se auttaa varmistamaan, että projekti on...

Urheilulaitoksen suunnittelu

Urheilulaitosten suunnittelu on tärkeää, koska se voi vaikuttaa suuresti laitoksen toimivuuteen, turvallisuuteen ja yleiseen käyttäjäkokemukseen. Hyvin suunniteltu urheilupaikka voi parantaa urheilijoiden suorituskykyä, lisätä katsojien viihtyvyyttä ja parantaa yleistä viihtyvyyttä....