5 2
4 3
6
3 1
1
2

ניתוח כשלים

הערכת סוף חיים

הערכת סוף חיים היא הערכה של משטח ספורט שהגיע לסוף חייו השימושיים. זה מתבצע בדרך כלל כדי לקבוע את המצב הנוכחי של פני השטח והאם הוא בטוח ומתאים...

אבחון בלאי מוקדם

אבחון שחיקה מוקדמת הוא זיהוי של שחיקה חריגה או מואצת על משטח ספורט המתרחשת לפני תוחלת החיים הצפויה או המיועדת של המשטח. סוג זה של אבחון כרוך בדרך כלל בהערכת מצב פני השטח...