5 2
4 3
6
3 1
1
2

מודולים לניהול דשא

תוכנית זו כוללת שבעה מודולים ניהול דשא המכסים את כל ההיבטים של עונה קרירה טבעי דשא ניהול של משטחי ספורט. השלמה מוצלחת של הערכות המודול תאשר את הלומדים עם תעודת Labosport בניהול מגרשי ספורט.