תנאי

תנאי לאבוספורט

www.labosport.com האתר וגרסותיו האחרות הם רכושה של קבוצת לבוספורט.

ראש הפרסום:
ליסה מארי ברוס, מנהלת שיווק
li****************@la**********.com
+44(0)7888013333

בדואר:
ליסה מארי ברוס, מנהלת שיווק

לאבוספורט הבינלאומי
Technoparc du circuit des 34 H
Chemin aux bœufs
72100 לס מאן 

הגנה על נתונים והזכות לשימוש במידע  

בהתאם לחוק טכנולוגיית המידע וחופש הפרט, מס' 78-17, 6 בינואר 1978 שתוקן בחוק מיום 6 באוגוסט 2004, משתמשים זכאים לגשת, לשנות, לתקן ולמחוק נתונים אישיים אודותיהם. 

למימוש זכותך, צור קשר  

לאבוספורט בינלאומי – Technoparc du circuit des 34 H – Chemin aux bœufs – 72100 Les Mans  

li****************@la**********.com

מידע אישי הוא כל מידע המשמש לזיהוי אדם. לעתים קרובות הוא כולל שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא"ל.  

כדי לקבל מידע בנוגע למימוש זכויותיך או אופן השימוש בנתונים האישיים שלך (GDPR), צור קשר עם קצין הגנת הנתונים באמצעות טופס יצירת הקשר באתר זה.

בדואר חתום על ידך יחד עם הוכחת זהות לכתובת הבאה 

קצין הגנת נתונים
לאבוספורט הבינלאומי
Technoparc du circuit des 34 H
Chemin aux bœufs
72100 לס מאן 

איסוף נתונים אישיים וקובצי Cookie 

Labosport International מודיעה לך כי האתר www.labosport.com וכל גרסאותיו www.labosport.fr, www.labosport.it, www.labosport.es, www.labosport.es www.labosport.com.cn, להשתמש בעוגיות. 

השרתים שלנו אינם מוגדרים לאסוף מידע אישי על המבקרים באתר שלנו מלבד הנתונים הטכניים הבאים: מקור החיבור (ספק גישה), כתובת IP, סוג וגרסת הדפדפן שבהם נעשה שימוש. איננו אוספים את כתובות הדוא"ל של מבקרים בשום פנים ואופן, אלא אם כן הם מספקים לנו זאת בכוונה.  

נתוני התנועה והעוגיות המוצבים באתר שלך משמשים אך ורק לניתוח דפי האתר שלנו ולשיפור נוסף של תוכנו. נתוני התנהגות באתר בצורה של ניווט בתוך האתר אינם נאספים כנגד שם, אלא כסטטיסטיקה מצטברת המסייעת לנו לזהות את הדפים הפופולריים ביותר והפחות פופולריים, נתיב ניווט מועדף, רמת הפעילות באתר לפי יום בשבוע ושעה ביום, ושגיאות לקוח או שרת גדולות אחרות.  

אנו מזכירים לך שיש לך אפשרות בצד שלך בדפדפן שלך לחסום את ההתקנה של עוגיות במכשיר שלך. 

קניין רוחני וזכות שכפול  

כל האתר הזה נשלט על ידי החקיקה הצרפתית והבינלאומית בנושא זכויות יוצרים וקניין רוחני. כל זכויות ההעתקה שמורות למסמכים להורדה ולייצוגים איקונוגרפיים וצילומיים. 

כל מצג ו/או העתקה ו/או ניצול חלקי או מוחלט של האתר בכל אמצעי שהוא ללא אישור מראש מ-Labosport International אסורים ויהוו הפרה לפי סעיפים L 335-2 ובהתאם לקוד הקניין הרוחני. 

על דרך פטור מההוראות הנ"ל ובפרט למטרות חינוכיות, מותרת העתקת הטקסטים באתר זה על נייר, בכפוף לעמידה בשלושת התנאים הבאים: 

– הפצה חינם,  

– כבוד לשלמות המסמכים המשוכפלים: ללא שינוי או שינוי מכל סוג שהוא, כיבוד זכויות יוצרים, 

– ציטוט ברור וקריא של המקור, תוך ציון הכרחי של כתובת האתר. 

סמלי לוגו הם סימנים מסחריים רשומים. כל מצג ו/או שכפול ו/או ניצול חלקי או מלא של סימנים מסחריים אלה אסורים אפוא ללא הסכמה מראש ובכתב של Labosport International. 

Labosport International אינה יכולה להיות אחראית להיפר-קישורים כלפי אתרים אחרים ו/או דפים אישיים אחרים ו/או כל משאב אחר הקיים באינטרנט. 

לכידת מידע אישי כדי להעשיר מסדי נתונים, למשל למטרות מסחריות או פרסומיות, אסורה. 

תמונות 

לאבוספורט  

הודעות ודואר אלקטרוני 

ניתן ליירט ברשת הודעות שאתה שולח דרך האינטרנט. לא ניתן להבטיח את סודיותם במלואה. 

היזהר שלא לחשוף מידע אישי או רגיש שלא לצורך בהודעות הדוא"ל שלך. 

אזהרה כללית 

Labosport International עושה כל מאמץ לספק למבקרים באתר מידע אמין ומאומת.  

עם זאת, למרות כל הטיפול שננקט, האתר עשוי להכיל אי דיוקים, שגיאות עדכון או שגיאות דפוס. 

אנו מודים למשתמשים באתר על שהודיעו לנו על כל השמטה, שגיאה או תיקון על ידי שליחת דוא"ל לכתובת in**@la**********.com 

המחירים המוצגים באתר זה ניתנים למטרות מידע בלבד ואינם כרוכים באחריות עורך האתר. 

קישורים לאתר www.labosport.com ולגרסאותיו האחרות:

אתה רשאי, ללא אישור מראש, לקשר מאתר אחר www.labosport.com וגרסאותיה www.labosport.fr, www.labosport.it www.labosport.es. עם זאת, Labosport International דוחה את השימוש ב"מסגרות" המציעות למשתמשי האינטרנט כי הם מבקרים באתר שאינו www.labosport.com וגרסאותיו האחרות www.labosport.fr, www.labosport.it www.labosport.es. 

אנא יידעו את li************* @la**********.com של הקישור שיצרתם לאחר שיצרתם.