5 2
4 3
6
3 1
1
2

Konsorcjum A4SEE

Labosport | Dumny członek A4SEE

Labosport jest dumnym członkiem The European Alliance for Sports Engineering Education (A4SEE), konsorcjum uniwersytetów i partnerów przemysłowych, którzy dążą do poprawy edukacji zarówno studentów, jak i profesjonalnych inżynierów sportowych oraz do poprawy współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim.

Labosport jest zaangażowany w misję A4SEE poprzez aktywny udział, a także organizowanie wydarzeń Innovation Marketplace w swoich lokalizacjach we Francji i Wielkiej Brytanii. Labosport zapewnia studentom możliwość zapoznania się z biznesowymi i technicznymi potrzebami branży w zakresie przyszłej charakterystyki powierzchni.

Aby dowiedzieć się więcej o A4SEE, odwiedź jej stronę internetową: https://a4see.com/.

Najpopularniejsze