5 2
4 3
6
3 1
1
2

Analiza awarii

Ocena końca życia

Ocena końca okresu użytkowania to ocena nawierzchni sportowej, która osiągnęła koniec okresu użytkowania. Zazwyczaj przeprowadza się ją w celu określenia aktualnego stanu nawierzchni oraz tego, czy jest ona bezpieczna i odpowiednia do...

Diagnoza przedwczesnego zużycia

Diagnostyka przedwczesnego zużycia to identyfikacja nieprawidłowego lub przyspieszonego zużycia nawierzchni sportowej, które występuje przed oczekiwanym lub zamierzonym okresem eksploatacji nawierzchni. Ten rodzaj diagnozy zazwyczaj obejmuje ocenę stanu nawierzchni...