5 2
4 3
6
3 1
1
2

Konsultacje

Analiza awarii

Analiza awarii określa przyczynę awarii lub problemu z nawierzchnią sportową, zwłaszcza z nawierzchnią, która uległa zużyciu lub uszkodzeniu. Obejmuje ona dokładne zbadanie nawierzchni i warunków otoczenia.

Zarządzanie

Jesteśmy największymi na świecie ekspertami w dziedzinie nawierzchni sportowych. Pomagamy klientom w projektowaniu, budżetowaniu, planowaniu, budowie, testowaniu i certyfikacji nawierzchni sportowych.

Projekt

Labosport oferuje usługi doradcze w zakresie projektowania, aby zapewnić, że obiekty sportowe są projektowane i budowane zgodnie ze standardami branżowymi i najlepszymi praktykami. Nasi konsultanci udzielają wskazówek dotyczących wyboru lokalizacji, studiów wykonalności, rozwoju projektu i zarządzania budową, aby zapewnić...

Planowanie projektu

Labosport świadczy usługi doradcze w zakresie planowania projektów, aby pomóc w rozwoju obiektów sportowych. Nasi konsultanci zapewniają wytyczne dotyczące zakresu projektu, budżetowania, harmonogramowania, zarządzania ryzykiem i zaangażowania interesariuszy, aby zapewnić, że projekt jest realizowany wydajnie i skutecznie.

Ocena ryzyka związanego z trajektorią kuli

Zrozumienie trajektorii lotu piłki ma kluczowe znaczenie w sporcie, nie tylko dla zawodników i trenerów, ale także dla osób zaangażowanych w rozwój i zarządzanie stadionami. Luźne piłki lecące w zatłoczone miejsca mogą stanowić zagrożenie dla życia i mienia,...

Projektowanie CAD

Labosport może dostarczyć dokładny układ i elewację obiektu sportowego lub pola golfowego w fazie budowy lub po jej zakończeniu. Robimy to przy użyciu modeli CAD 2D lub 3D. Modele 3D Computer-Aided Design (CAD) są wykorzystywane w...

Zarządzanie umowami

Administracja kontraktami Labosport obejmuje szeroki zakres usług na zamówienie, ale głównym celem jest nadzorowanie procesów, które zapewniają, że nawierzchnia sportowa spełnia wymagane standardy i specyfikacje określone w umowie. Obejmuje to zazwyczaj koordynację...

Ocena końca życia

Ocena końca okresu użytkowania to ocena nawierzchni sportowej, która osiągnęła koniec okresu użytkowania. Zazwyczaj przeprowadza się ją w celu określenia aktualnego stanu nawierzchni oraz tego, czy jest ona bezpieczna i odpowiednia do...

Analiza awarii

Analiza awarii to proces określania przyczyny awarii lub problemu z nawierzchnią sportową, zwłaszcza z nawierzchnią, która uległa zużyciu lub uszkodzeniu. Obejmuje ona dokładne zbadanie nawierzchni i otaczających ją warunków,...

Wykonalność

Testy wykonalności nawierzchni sportowych Labosport są niezbędnym procesem, który pomaga ocenić wykonalność projektu nawierzchni sportowej. Powody, dla których warto przeprowadzić testy obejmują Ekonomiczne planowanie Testy wykonalności pomagają zidentyfikować potencjalne problemy i przeszkody, które mogą pojawić się podczas...

Diagnoza przedwczesnego zużycia

Diagnostyka przedwczesnego zużycia to identyfikacja nieprawidłowego lub przyspieszonego zużycia nawierzchni sportowej, które występuje przed oczekiwanym lub zamierzonym okresem eksploatacji nawierzchni. Ten rodzaj diagnozy zazwyczaj obejmuje ocenę stanu nawierzchni...

Kontrola jakości

Wdrażamy środki zapewnienia jakości i przeprowadzamy oceny ekspertów, aby zapewnić, że wszystkie projekty Labosport są zgodne z najlepszymi praktykami i spełniają zalecane standardy i wymagania. Uważamy, że kontrola jakości jest ważna, ponieważ pomaga zapewnić, że projekt jest...

Projektowanie obiektów sportowych

Projekt obiektu sportowego jest ważny, ponieważ może mieć duży wpływ na jego funkcjonalność, bezpieczeństwo i ogólne wrażenia użytkownika. Dobrze zaprojektowany obiekt sportowy może poprawić wyniki sportowców, zwiększyć komfort widzów i poprawić ogólną przyjemność z...