5 2
4 3
6
3 1
1
2

Wiadomości R&D

Konsorcjum A4SEE

Labosport | Dumny członek A4SEE Labosport jest dumnym członkiem The European Alliance for Sports Engineering Education (A4SEE), konsorcjum uniwersytetów i partnerów przemysłowych, którzy dążą do poprawy edukacji zarówno studentów, jak i profesjonalnych sportowców....

Labosport jest instytutem badawczym FIFA

Labosport jest instytutem badawczym FIFA: Instytuty badawcze FIFA zwiększają swoje wsparcie dla Football Technology & Innovation Subdivision. Projekty obejmujące programy FIFA w zakresie badań, jakości i innowacji, a także zespół ds. technologii piłkarskich Zgłoszenia do programu FIFA Research...

Nowe zarządzanie torami w chmurze

New Zealand Sports Turf Institute opracował dwie platformy do zarządzania torami dla New Zealand Thoroughbred Racing (NZTR) i Greyhound Racing New Zealand (GRNZ). Nowe zarządzanie torem w chmurze Oba systemy wykorzystują wspólną architekturę baz danych, wizualizację danych na żywo i sprzęt,...