5 2
4 3
6
3 1
1
2

Moduły zarządzania murawą

Program ten obejmuje siedem modułów zarządzania murawą, obejmujących wszystkie aspekty zarządzania naturalną murawą sportową w chłodnym sezonie. Pomyślne ukończenie oceny modułów zapewni uczestnikom certyfikat Labosport Certificate in Sports Turf Management.