5 2
4 3
6
3 1
1
2

การประเมินความเสี่ยงวิถีบอล

การทําความเข้าใจวิถีบอลเป็นสิ่งสําคัญในกีฬาไม่เพียง แต่สําหรับผู้เล่นและโค้ชเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการสนามกีฬาด้วย ลูกบอลหลวมที่บินเข้าไปในพื้นที่แออัดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินทําให้นักพัฒนาและผู้จัดการทรัพย์สินจําเป็นต้องทําการประเมินความเสี่ยงวิถีบอล ในความเป็นจริงการประเมินนี้มักจะต้องใช้ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนของการก่อสร้างใหม่

กฎของฟิสิกส์ที่มีอิทธิพลต่อวิถีของลูกบอลเป็นพื้นฐานในการทําความเข้าใจวิถีของลูกบอล แรงโน้มถ่วงดึงลูกบอลลงสู่พื้นในขณะที่ความต้านทานอากาศช้าลงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านอากาศ อย่างไรก็ตามปัจจัยอื่น ๆ เช่นความเร็วและการหมุนของลูกบอล ณ จุดสัมผัสหรือปล่อยหรือรูปร่างและขนาดของลูกบอลอาจส่งผลต่อวิถีได้เช่นกัน

เพื่อจัดการกับปัจจัยเหล่านี้ Labosport ได้พัฒนาแบบจําลองขีปนาวุธที่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเกมระดับมืออาชีพ แบบจําลองให้ผลลัพธ์ที่แม่นยําซึ่งสามารถตรวจสอบระดับและประเภทของการบรรเทาผลกระทบที่ต้องการได้ นี่เป็นสิ่งสําคัญในการรับรองความปลอดภัยของผู้ชมและทรัพย์สินโดยรอบสนามกีฬา

เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบอลออกจากสนามเด็กเล่นสามารถติดตั้งสิ่งกีดขวางได้หลายประเภทเช่นตาข่ายป้องกันหรือผนังทึบ ด้วยการทําความเข้าใจกฎของฟิสิกส์ที่มีอิทธิพลต่อวิถีลูกบอลและการใช้แบบจําลองและเทคโนโลยีขั้นสูงนักพัฒนาและผู้จัดการทรัพย์สินสามารถใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดจากลูกบอลหลวมในพื้นที่แออัด