5 2
4 3
6
3 1
1
2

ห้องทดลอง

การวิเคราะห์ทางเคมี

ที่ Labosport เราเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนสําหรับพื้นผิวกีฬาเทียม องค์ประกอบทางเคมีเป็นปัจจัยพื้นฐานในประสิทธิภาพและความเสถียรของพื้นผิวสังเคราะห์ มีมาตรฐานสากลสําหรับการควบคุมองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์และ ...

ห้องปฏิบัติการ Labosport

ห้องปฏิบัติการของเรามีบทบาทสําคัญในการรับรองความปลอดภัยคุณภาพและประสิทธิภาพของพื้นผิวและอุปกรณ์กีฬา เราช่วยในเรื่อง: การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์: ห้องปฏิบัติการของ Labosport ทดสอบพื้นผิวและอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านคุณภาพความปลอดภัย,...