5 2
4 3
6
3 1
1
2

โมดูลการจัดการสนามหญ้า

โปรแกรมนี้มีโมดูลการจัดการสนามหญ้าเจ็ดโมดูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการสนามหญ้าธรรมชาติของพื้นผิวกีฬาในฤดูเย็น ความสําเร็จของการประเมินโมดูลจะรับรองผู้เรียนด้วยใบรับรอง Labosport ในการจัดการสนามหญ้ากีฬา