5 2
4 3
6
3 1
1
2

การวิเคราะห์ความล้มเหลว

การประเมินการสิ้นสุดอายุการใช้งาน

การประเมินการสิ้นสุดอายุการใช้งานคือการประเมินพื้นผิวกีฬาที่หมดอายุการใช้งานแล้ว โดยทั่วไปจะดําเนินการเพื่อกําหนดสภาพปัจจุบันของพื้นผิวและปลอดภัยและเหมาะสมหรือไม่

การวินิจฉัยการสึกหรอก่อนวัยอันควร

การวินิจฉัยการสึกหรอก่อนวัยอันควรคือการระบุการสึกหรอที่ผิดปกติหรือเร่งขึ้นบนพื้นผิวกีฬาที่เกิดขึ้นก่อนอายุการใช้งานที่คาดหวังหรือตั้งใจไว้ของพื้นผิว การวินิจฉัยประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับการประเมินสภาพของพื้นผิว...