5 2
4 3
6
3 1
1
2

การวางแผนโครงการ

การประเมินความเสี่ยงวิถีบอล

การทําความเข้าใจวิถีบอลเป็นสิ่งสําคัญในกีฬาไม่เพียง แต่สําหรับผู้เล่นและโค้ชเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการสนามกีฬาด้วย ลูกบอลหลวม ๆ ที่บินเข้าไปในพื้นที่แออัดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินทําให้...

ความเป็นไปได้

การทดสอบความเป็นไปได้ของพื้นผิวกีฬาของ Labosport เป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยประเมินความมีชีวิตของโครงการพื้นผิวกีฬา เหตุผลในการทดสอบ ได้แก่ : การวางแผนที่คุ้มค่า การทดสอบความเป็นไปได้ช่วยในการระบุปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเล่นกีฬา...