5 2
4 3
6
3 1
1
2

เทคโนโลยีเกม

เทคโนโลยี Goal Line

Goal Line Technology (GLT) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นซึ่งใช้ในสมาคมฟุตบอลเพื่อตรวจสอบว่าลูกบอลข้ามเส้นประตูอย่างสมบูรณ์หรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีการส่งสัญญาณที่ระบุว่ามีการทําประตูแล้ว เทคโนโลยีนี้...

VOL - VAR

Virtual Offside Line (VOL) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในสมาคมฟุตบอล (ฟุตบอล) เพื่อช่วยผู้ตัดสินในการตัดสินใจนอกสนาม สายออฟไลน์ที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์จะถูกซ้อนทับบนการออกอากาศทางโทรทัศน์ของการแข่งขันและมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย...