5 2
4 3
6
3 1
1
2

การจัดการ

การจัดการสัญญา

การบริหารสัญญาของ Labosport ครอบคลุมบริการตามความต้องการที่หลากหลาย แต่วัตถุประสงค์หลักคือการดูแลกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวกีฬาเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในสัญญา สิ่งนี้รวมถึงการประสานงาน...

การควบคุมคุณภาพ

เราใช้มาตรการประกันคุณภาพและดําเนินการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการ Labosport ทั้งหมดเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดที่แนะนํา เราเชื่อว่าการควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญเพราะช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการนั้น...