5 2
4 3
6
3 1
1
2

Liên danh A4SEE

Labosport | Thành viên tự hào của A4SEE

Labosport là thành viên tự hào của Liên minh Châu Âu về Giáo dục Kỹ thuật Thể thao (A4SEE), một tập đoàn các trường Đại học và các đối tác trong ngành cố gắng cải thiện giáo dục của cả sinh viên và kỹ sư thể thao chuyên nghiệp và cải thiện hợp tác giữa ngành công nghiệp và học viện.

Labosport dành riêng cho sứ mệnh A4SEE thông qua sự tham gia tích cực cũng như tổ chức các sự kiện Thị trường đổi mới tại các địa điểm của nó ở Pháp và Vương quốc Anh. Labosport cung cấp cho sinh viên cơ hội tìm hiểu về nhu cầu kinh doanh và kỹ thuật của ngành để mô tả đặc tính bề mặt trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm về A4SEE, vui lòng truy cập trang web: https://a4see.com/

Phổ biến nhất