5 2
4 3
6
3 1
1
2

Phân tích thất bại

Đánh giá cuối đời

Đánh giá cuối vòng đời là đánh giá bề mặt thể thao đã hết thời gian sử dụng. Nó thường được thực hiện để xác định tình trạng hiện tại của bề mặt và liệu nó có an toàn và phù hợp hay không...

Chẩn đoán mặc sớm

Chẩn đoán hao mòn sớm là việc xác định sự hao mòn bất thường hoặc tăng tốc trên bề mặt thể thao xảy ra trước tuổi thọ dự kiến hoặc dự định của bề mặt. Loại chẩn đoán này thường liên quan đến việc đánh giá tình trạng của bề mặt...