5 2
4 3
6
3 1
1
2

Lập kế hoạch dự án

Đánh giá rủi ro quỹ đạo bóng

Hiểu quỹ đạo bóng là rất quan trọng trong thể thao, không chỉ đối với người chơi và huấn luyện viên mà còn đối với những người tham gia phát triển và quản lý sân vận động. Những quả bóng lỏng lẻo bay vào khu vực đông người có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản, khiến nó...

Khả thi

Thử nghiệm tính khả thi bề mặt thể thao của Labosport là một quá trình thiết yếu giúp đánh giá khả năng tồn tại của một dự án bề mặt thể thao. Lý do để kiểm tra bao gồm: Lập kế hoạch hiệu quả về chi phí Kiểm tra tính khả thi giúp xác định các vấn đề và trở ngại tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình chơi thể thao...