5 2
4 3
6
3 1
1
2

Tin tức R&D

Liên danh A4SEE

Labosport | Thành viên tự hào của A4SEE Labosport là một thành viên tự hào của Liên minh châu Âu về giáo dục kỹ thuật thể thao (A4SEE), một tập đoàn của các trường đại học và các đối tác công nghiệp cố gắng cải thiện giáo dục của cả sinh viên và thể thao chuyên nghiệp ...

Labosport là một Viện nghiên cứu FIFA

Labosport là một Viện nghiên cứu FIFA: Các viện nghiên cứu của FIFA tăng cường hỗ trợ liên tục cho phân khu Công nghệ & Đổi mới Bóng đá Các dự án trải dài trên các Chương trình Nghiên cứu, Chất lượng và Đổi mới của FIFA cũng như nhóm Công nghệ Bóng đá Ứng dụng để trở thành một nghiên cứu của FIFA...

Quản lý theo dõi dựa trên đám mây mới

Viện Thể thao Turf New Zealand đã phát triển hai nền tảng quản lý đường đua riêng cho New Zealand Thoroughbred Racing (NZTR) và Greyhound Racing New Zealand (GRNZ). Quản lý theo dõi dựa trên đám mây mới Cả hai hệ thống đều sử dụng kiến trúc cơ sở dữ liệu chung, trực quan hóa dữ liệu trực tiếp và phần cứng,...