5 2
4 3
6
3 1
1
2

Διαχείριση

Διαχείριση συμβάσεων

Η διαχείριση συμβάσεων της Labosport καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι η επίβλεψη των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι μια αθλητική επιφάνεια πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα και τις προδιαγραφές που περιγράφονται σε μια σύμβαση. Αυτό τυπικά περιλαμβάνει τον συντονισμό των...

Ποιοτικός έλεγχος

Εφαρμόζουμε μέτρα διασφάλισης ποιότητας και διεξάγουμε αξιολογήσεις από ειδικούς για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα της Labosport ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές και πληρούν τα συνιστώμενα πρότυπα και απαιτήσεις. Πιστεύουμε ότι ο ποιοτικός έλεγχος είναι σημαντικός επειδή συμβάλλει στη διασφάλιση ότι ένα έργο είναι...