5 2
4 3
6
3 1
1
2

Εργαστήριο

Χημική ανάλυση

Στην Labosport ειδικευόμαστε στην έρευνα για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των τεχνητών αθλητικών επιφανειών. Η χημική σύνθεση αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την απόδοση και τη σταθερότητα των συνθετικών επιφανειών. Υπάρχουν διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο της χημικής σύνθεσης των προϊόντων και...

Εργαστήρια Labosport

Τα εργαστήριά μας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας, της ποιότητας και της απόδοσης των αθλητικών επιφανειών και του εξοπλισμού. Βοηθάμε με: Ποιοτικό έλεγχο προϊόντων: Το εργαστήριο της Labosport ελέγχει αθλητικές επιφάνειες και εξοπλισμό για να διασφαλίσει ότι πληρούν τα βιομηχανικά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας,...