Όροι

Όροι της Labosport

Η ιστοσελίδα www.labosport.com και οι άλλες εκδόσεις της αποτελούν ιδιοκτησία της Labosport Group.

Επικεφαλής έκδοσης:
Lisa Marie Bruce, Διευθύντρια Μάρκετινγκ
li*************@la*******.com
+44(0)7888013333

BY POST:
Lisa Marie Bruce, Διευθύντρια Μάρκετινγκ

Labosport International
Technoparc du circuit des 34 H
Chemin aux bœufs
72100 Les Mans 

Προστασία δεδομένων και δικαίωμα χρήσης πληροφοριών  

Σύμφωνα με το νόμο περί τεχνολογίας της πληροφορίας και ατομικής ελευθερίας, αριθ. 78-17, της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο της 6ης Αυγούστου 2004, οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, αλλαγής, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. 

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας, επικοινωνήστε με  

Labosport International - Technoparc du circuit des 34 H - Chemin aux bœufs - 72100 Les Mans  

li*************@la*******.com

Προσωπικές πληροφορίες είναι κάθε πληροφορία που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ενός προσώπου. Συχνά περιλαμβάνουν ένα όνομα, μια διεύθυνση, έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (GDPR), επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω της φόρμας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με το ταχυδρομείο υπογεγραμμένο από εσάς μαζί με ένα αποδεικτικό ταυτότητας στην ακόλουθη διεύθυνση 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Labosport International
Technoparc du circuit des 34 H
Chemin aux bœufs
72100 Les Mans 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων και cookies 

Η Labosport International σας ενημερώνει ότι ο ιστότοπος www.labosport.com και όλες οι εκδόσεις του www.labosport.fr, www.labosport.it, www.labosport.es, www.labosport.es, www.labosport.com.cn, χρησιμοποιούν cookies. 

Οι διακομιστές μας δεν έχουν ρυθμιστεί ώστε να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, εκτός από τα ακόλουθα τεχνικά δεδομένα: προέλευση σύνδεσης (πάροχος πρόσβασης), διεύθυνση IP, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται. Δεν συλλέγουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επισκεπτών σε καμία περίπτωση, εκτός αν μας τις παρέχουν σκόπιμα.  

Τα δεδομένα επισκεψιμότητας και τα cookies που τοποθετούνται στον ιστότοπό σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάλυση των σελίδων του ιστότοπού μας και την περαιτέρω βελτίωση του περιεχομένου του. Τα δεδομένα συμπεριφοράς στον ιστότοπο με τη μορφή πλοήγησης στο εσωτερικό του ιστότοπου δεν συλλέγονται ονομαστικά, αλλά ως συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που μας βοηθούν να εντοπίσουμε τις πιο και τις λιγότερο δημοφιλείς σελίδες, την προτιμώμενη διαδρομή πλοήγησης, το επίπεδο δραστηριότητας στον ιστότοπο ανά ημέρα της εβδομάδας και ώρα της ημέρας, καθώς και άλλα σημαντικά σφάλματα του πελάτη ή του διακομιστή.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα από την πλευρά σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας να μπλοκάρετε την εγκατάσταση των cookies στη συσκευή σας. 

Πνευματική ιδιοκτησία και δικαίωμα αναπαραγωγής  

Ολόκληρη η ιστοσελίδα διέπεται από τη γαλλική και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής διατηρούνται για τα έγγραφα που μπορούν να μεταφορτωθούν και τις εικονογραφικές και φωτογραφικές αναπαραστάσεις. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαράσταση ή/και αναπαραγωγή ή/και μερική ή ολική εκμετάλλευση του ιστότοπου με οποιοδήποτε μέσο χωρίς προηγούμενη άδεια από την Labosport International και θα αποτελούσε παράβαση σύμφωνα με τα άρθρα L 335-2 και επόμενα του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Κατ' εξαίρεση από τις ανωτέρω διατάξεις και ιδίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, επιτρέπεται η αναπαραγωγή των κειμένων του παρόντος δικτυακού τόπου σε χαρτί, με την τήρηση των ακόλουθων τριών προϋποθέσεων: 

- δωρεάν διανομή,  

- σεβασμός της ακεραιότητας των αναπαραγόμενων εγγράφων: καμία τροποποίηση ή αλλοίωση οποιουδήποτε είδους, σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων, 

- σαφής και ευανάγνωστη αναφορά της πηγής, με υποχρεωτική αναφορά της διεύθυνσης του δικτυακού τόπου. 

Τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα. Επομένως, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαράσταση ή/και αναπαραγωγή ή/και μερική ή ολική εκμετάλλευση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Labosport International. 

Η Labosport International δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τους υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες ή/και άλλες προσωπικές σελίδες ή/και οποιονδήποτε άλλο πόρο που υπάρχει στο διαδίκτυο. 

Απαγορεύεται η συλλογή προσωπικών πληροφοριών για τον εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων, για παράδειγμα για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. 

Φωτογραφίες 

Labosport  

Μηνύματα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Τα μηνύματα που στέλνετε μέσω του Διαδικτύου μπορούν να υποκλαπούν στο δίκτυο. Η εμπιστευτικότητά τους δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως. 

Προσέξτε να μην αποκαλύπτετε άσκοπα προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματά σας. 

Γενική προειδοποίηση 

Η Labosport International καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει στους επισκέπτες του ιστότοπου αξιόπιστες και επαληθευμένες πληροφορίες.  

Ωστόσο, παρά την επιμέλεια που καταβάλλεται, ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες, σφάλματα ενημέρωσης ή τυπογραφικά λάθη. 

Ευχαριστούμε τους χρήστες του ιστότοπου για την ενημέρωση μας σχετικά με τυχόν παραλείψεις, λάθη ή διορθώσεις στέλνοντας ένα email στο in**@la*******.com. 

Οι τιμές που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν ευθύνη του συντάκτη του ιστότοπου. 

Σύνδεσμοι προς τον ιστότοπο www.labosport.com και τις άλλες εκδόσεις του:

Μπορείτε, χωρίς προηγούμενη άδεια, να συνδέσετε από άλλον ιστότοπο το www.labosport.com και τις εκδόσεις του www.labosport.fr, www.labosport.it, www.labosport.es. Ωστόσο, η Labosport International απορρίπτει τη χρήση "πλαισίων" που υποδηλώνουν στους χρήστες του Διαδικτύου ότι επισκέπτονται έναν ιστότοπο διαφορετικό από το www.labosport.com και τις άλλες εκδόσεις του www.labosport.fr, www.labosport.it, www.labosport.es. 

Παρακαλείστε να ενημερώσετε το li*************@la*******. com για τον σύνδεσμο που δημιουργήσατε μόλις αυτός δημιουργηθεί.