5 2
4 3
6
3 1
1
2

Ενότητες διαχείρισης χλοοτάπητα

Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά ενότητες διαχείρισης χλοοτάπητα που καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης του φυσικού χλοοτάπητα των αθλητικών επιφανειών της ψυχρής περιόδου. Η επιτυχής ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των ενοτήτων θα πιστοποιήσει τους εκπαιδευόμενους με το Πιστοποιητικό της Labosport στη Διαχείριση Αθλητικού Χλοοτάπητα.