5 2
4 3
6
3 1
1
2

Διαχείριση συμβάσεων

Η διαχείριση συμβάσεων της Labosport καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι η επίβλεψη των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι μια αθλητική επιφάνεια πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα και τις προδιαγραφές που περιγράφονται σε μια σύμβαση. Αυτό τυπικά περιλαμβάνει το συντονισμό των δοκιμών της επιφάνειας σε συγκεκριμένα στάδια της κατασκευής για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της.

Περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση τυχόν ζητημάτων ή διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν και τη συνεργασία με τους εργολάβους και τα σχετικά μέρη για την επίλυσή τους. Η Labosport μπορεί να διαπραγματευτεί αλλαγές στη σύμβαση ή να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών.

Οι έμπειροι σύμβουλοί μας προσφέρουν πλούσια γνώση και εμπειρογνωμοσύνη σε κάθε έργο ή πρόβλημα, γεγονός που ωφελεί τους πελάτες μας με διάφορους τρόπους. Οι σύμβουλοί μας:

  • έχουν πιθανότατα εργαστεί σε παρόμοια έργα ή προβλήματα στο παρελθόν και μπορούν να αξιοποιήσουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους για να δώσουν πρακτικές λύσεις
  • μπορούν να εντοπίσουν πιθανά ζητήματα και κινδύνους από νωρίς και να βοηθήσουν στον μετριασμό τους πριν εξελιχθούν σε σημαντικά προβλήματα
  • παρέχουν πολύτιμες ιδέες και προοπτικές που μπορεί να μην έχουν ληφθεί υπόψη από άλλους
  • να παρέχετε καθοδήγηση και υποστήριξη στην ομάδα σας, βοηθώντας την να παραμείνει σε καλό δρόμο και να επιτύχει τους στόχους της
  • να σας βοηθήσει να οικοδομήσετε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία με τους πελάτες σας