5 2
4 3
6
3 1
1
2

Αθλητικός εξοπλισμός

Δοκιμή Goal Post

Η Labosport μπορεί να παρέχει τον έλεγχο των στύλων των τερμάτων που συνήθως απαιτείται από τους αθλητικούς φορείς ή άλλους ρυθμιστικούς οργανισμούς για να διασφαλιστεί ότι οι στύλοι των τερμάτων πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας. Η δοκιμή στύλου τέρματος αναφέρεται στη διαδικασία δοκιμής της δομικής ακεραιότητας και της...

Συστήματα φωτισμού

Ο φωτισμός αθλητικών γηπέδων αναφέρεται στα συστήματα φωτισμού που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό αθλητικών γηπέδων και εγκαταστάσεων, όπως γήπεδα, αρένες και υπαίθρια γήπεδα. Αυτά τα συστήματα φωτισμού έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή φωτισμό για τους παίκτες και τους αξιωματούχους να...

Πίνακες αποτελεσμάτων

Ο έλεγχος των αθλητικών πινάκων είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς η ακριβής και αξιόπιστη καταγραφή των αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους παίκτες όσο και για τους θεατές. Οι λόγοι για τη δοκιμή περιλαμβάνουν: Ακριβή αποτελέσματα: Ένας αθλητικός πίνακας αποτελεσμάτων πρέπει να είναι σε θέση να εμφανίζει ακριβή αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη και ένα...