5 2
4 3
6
3 1
1
2

Διάγνωση πρόωρης φθοράς

Η διάγνωση πρόωρης φθοράς είναι ο εντοπισμός ανώμαλης ή επιταχυνόμενης φθοράς σε μια αθλητική επιφάνεια που εμφανίζεται πριν από την αναμενόμενη ή προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της επιφάνειας. Αυτός ο τύπος διάγνωσης περιλαμβάνει συνήθως την αξιολόγηση της κατάστασης της επιφάνειας και τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη φθορά, όπως ανεπαρκής συντήρηση, ακατάλληλη χρήση ή κακός σχεδιασμός.

Η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να αποτρέψει μικρά προβλήματα από το να γίνουν σοβαρά και να δώσει περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη ενός σχεδίου για την αντιμετώπισή τους. Η Labosport μπορεί να παρέχει συστάσεις για συντήρηση, επισκευές, σχεδιασμό ή χρήση που μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της επιφάνειας.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι επίσης σημαντική επειδή μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των κινδύνων ασφαλείας και να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού των αθλητών.