5 2
4 3
6
3 1
1
2

Vårt uppdrag, syfte och våra värderingar

Sedan Dominique Boisnard grundade Labosport 1993 har vår historia alltid handlat om innovation, säkerhet och höga standarder.

Vårt uppdrag är att arbeta inom alla sporter och på alla befintliga underlag. Vi strävar efter att utöka vår geografiska närvaro samtidigt som vi ständigt förnyar oss och tänjer på gränserna. Vi strävar efter att utöka vårt arbete inom idrottsinfrastruktur och utrustning, samtidigt som vi stärker våra varumärken och anammar nya tekniker och arbetssätt. Vi är fast beslutna att främja en positiv arbetskultur där våra värderingar om excellens, integritet och rigoröshet upprätthålls. Vi tror på att vara ett hållbart företag som tar hand om och utvecklar vår personal. Vår vision är att bli det dominerande globala företaget för rådgivning, testning och utbildning inom alla aspekter av sportytor, sportinfrastruktur och sportutrustning. Som ett företag med olika varumärken i olika regioner kommer vi att fortsätta att leverera tjänster av högsta kvalitet till våra kunder och intressenter, samtidigt som vi upprätthåller våra värderingar och åtaganden.

Om Labosport

Labosport är ett test- och konsultföretag inom sportytor som grundades av Dominique Boisnard i Frankrike 1993. Idag har Labosport en global närvaro med kontor och laboratorier i Europa, Asien, Afrika och Nord- och Sydamerika.
 
Företaget strävar kontinuerligt efter att förnya sig för att förbättra kvaliteten, säkerheten och hållbarheten hos sportytor, testutrustning och standarder. Under årens lopp har Labosport samlat ett robust, tvärvetenskapligt team med expertis inom kemi, teknik, agronomiinstrumentering och materialvetenskap. Företaget har kunder i över 100 länder där det har etablerat sig som det mest betrodda företaget inom testning av sportytor och konsultbranschen. Labosport tillhandahåller konsult- och rådgivningstjänster till kunder inom områden som rör sportytor, inklusive design, konstruktion, underhåll och förvaltning.
 
Labosports uppdrag är att kontinuerligt förbättra idrottsinfrastrukturer och fritidsanläggningar över hela världen, genom att arbeta med både lokala samhällen, som klubbar och skolor, och arenor i världsklass. Företagets fokus ligger på säkerhet, prestanda, hållbarhet och hållbarhet.
 
Labosports unika varumärkesposition bygger på dess engagemang för innovation, kvalitet och expertis. Företaget har investerat stort i forskning och innovation och utvecklat nya testmetoder och utrustning för att utvärdera sportytor med större noggrannhet och precision.
 
Labosport är erkänt som en partner för idrottsorganisationer och styrande organ runt om i världen. Företaget är ackrediterat av många organisationer för att utföra testning och certifiering av sportytor, vilket visar att man följer de högsta standarderna för kvalitet, kompetens och opartiskhet.