5 2
4 3
6
3 1
1
2

Moduler för skötsel av gräsmattor

Detta program består av sju moduler som täcker alla aspekter av skötsel av sportgräsytor under den kalla årstiden. Godkända modulutvärderingar ger deltagarna Labosport Certificate in Sports Turf Management.