5 2
4 3
6
3 1
1
2

Bollar

Bollar

Syftet med bowls är att rulla klot, som kallas bowls, mot ett mindre klot, som kallas "jack", och att få så många av dina bowls så nära jack som möjligt. Spelet spelas av individer, par eller lag om fyra, och det lag eller den spelare som har flest klot närmast domkraften vinner. Bowls spelas på en plan, gräsbevuxen yta som kallas "green" och som är indelad i parallella spelremsor som kallas "rinks".

Varje spelare eller lag har sin egen rink. Spelet spelas enligt specifika regler och bestämmelser, som fastställs av det internationella styrande organet för sporten, World Bowls. Förutom World Bowls finns det också nationella styrande organ för bowls i många länder runt om i världen. Dessa organisationer är ansvariga för att främja och utveckla bowlingsporten inom sina respektive länder och för att organisera nationella turneringar och evenemang.

I USA är det styrande organet för bowls United States Lawn Bowls Association (USLBA). USLBA ansvarar för att främja bowlingsporten i USA och för att organisera nationella och internationella turneringar och evenemang. Andra nationella styrande organ för bowling är bland annat Bowls England, Bowls Scotland, Bowls Australia och Bowls New Zealand.

Världsbowling