5 2
4 3
6
3 1
1
2

Rådgivning

Analys av fel

Felanalys fastställer orsaken till ett fel eller problem med en sportyta, särskilt en yta som har blivit sliten eller skadad. Det innebär en grundlig undersökning av ytan och de omgivande förhållandena.

Ledning

Vi är världens främsta experter på sportytor. Vi hjälper våra kunder med design, budgetering, planering, konstruktion, testning och certifiering av sportytor.

Projektets utformning

Labosport erbjuder konsulttjänster inom projektdesign för att säkerställa att idrottsanläggningar utformas och byggs i enlighet med branschstandarder och bästa praxis. Våra konsulter ger vägledning vid val av plats, genomförbarhetsstudier, designutveckling och byggledning för att säkerställa att...

Planering av projekt

Labosport tillhandahåller konsulttjänster inom projektplanering för att hjälpa till med utvecklingen av idrottsanläggningar. Våra konsulter ger vägledning om projektets omfattning, budgetering, schemaläggning, riskhantering och intressentengagemang för att säkerställa att projektet levereras effektivt och ändamålsenligt.

Riskbedömning av kulans bana

Att förstå bollbanan är avgörande inom idrotten, inte bara för spelare och tränare utan även för dem som arbetar med utveckling och förvaltning av arenor. Lösa bollar som flyger in i folksamlingar kan utgöra en risk för liv och egendom, vilket gör det...

CAD-konstruktion

Labosport kan leverera den exakta layouten och höjden på din sportanläggning eller golfbana under byggfasen eller efter färdigställandet. Vi gör detta med hjälp av 2D- eller 3D-CAD-modeller. 3D CAD-modeller (Computer-Aided Design) används inom sport- och...

Kontraktsförvaltning

Labosports kontraktsadministration omfattar ett brett utbud av skräddarsydda tjänster, men det primära målet är att övervaka de processer som säkerställer att en sportyta uppfyller de standarder och specifikationer som krävs i ett kontrakt. Detta inkluderar vanligtvis samordning av...

Bedömning i livets slutskede

En end-of-life-bedömning är en utvärdering av en sportyta som har nått slutet av sin livslängd. Den utförs vanligtvis för att fastställa ytans nuvarande skick och om den är säker och lämplig...

Analys av fel

Felanalys är en process för att fastställa orsaken till ett fel eller problem med en sportyta, särskilt en yta som har blivit sliten eller skadad. Det innebär en grundlig undersökning av ytan och de omgivande förhållandena,...

Genomförbarhet

Labosports genomförbarhetstestning av sportytor är en viktig process som hjälper till att utvärdera genomförbarheten av ett sportytprojekt. Anledningar till att testa inkluderar: Kostnadseffektiv planering Genomförbarhetstestning hjälper till att identifiera potentiella problem och hinder som kan uppstå under...

Diagnos av för tidigt slitage

Diagnos av för tidigt slitage är identifiering av onormalt eller påskyndat slitage på ett sportunderlag som uppstår före underlagets förväntade eller avsedda livslängd. Denna typ av diagnos innebär vanligtvis en bedömning av ytans skick...

Kvalitetskontroll

Vi implementerar kvalitetssäkringsåtgärder och genomför expertutvärderingar för att säkerställa att alla Labosport-projekt följer bästa praxis och uppfyller rekommenderade standarder och krav. Vi anser att kvalitetskontroll är viktigt eftersom det bidrar till att säkerställa att ett projekt...

Design av idrottsanläggningar

Designen av en idrottsanläggning är viktig eftersom den kan ha stor inverkan på anläggningens funktionalitet, säkerhet och övergripande användarupplevelse. En väl utformad idrottsanläggning kan förbättra idrottarnas prestationer, öka åskådarnas komfort och förbättra den övergripande upplevelsen av...