5 2
4 3
6
3 1
1
2

Analys av fel

Bedömning i livets slutskede

En end-of-life-bedömning är en utvärdering av en sportyta som har nått slutet av sin livslängd. Den utförs vanligtvis för att fastställa ytans nuvarande skick och om den är säker och lämplig...

Diagnos av för tidigt slitage

Diagnos av för tidigt slitage är identifiering av onormalt eller påskyndat slitage på ett sportunderlag som uppstår före underlagets förväntade eller avsedda livslängd. Denna typ av diagnos innebär vanligtvis en bedömning av ytans skick...