5 2
4 3
6
3 1
1
2

Ledning

Kontraktsförvaltning

Labosports kontraktsadministration omfattar ett brett utbud av skräddarsydda tjänster, men det primära målet är att övervaka de processer som säkerställer att en sportyta uppfyller de standarder och specifikationer som krävs i ett kontrakt. Detta inkluderar vanligtvis samordning av...

Kvalitetskontroll

Vi implementerar kvalitetssäkringsåtgärder och genomför expertutvärderingar för att säkerställa att alla Labosport-projekt följer bästa praxis och uppfyller rekommenderade standarder och krav. Vi anser att kvalitetskontroll är viktigt eftersom det bidrar till att säkerställa att ett projekt...