5 2
4 3
6
3 1
1
2

Testare av markpåverkan (Clegg Hammer)

Clegg-hammaren har sedan 1970-talet varit ett av de mest använda verktygen för bedömning av hållfasthets- och styvhetsegenskaper hos ytor som naturligt gräs, markytor och aggregat. Vår enhet har utformats helt i enlighet med ASTM F1702-standarden.

Egenskaper hos Clegg Hammer:

  • Överensstämmer med standard ASTM F1702
  • CIV / g-max från 20 till 250
  • CIV / g-max upplösning : 1
  • CIV visas på skärmen och lagras på SD-kort
  • Enkelt och snabbt att samla in data
  • Billigaste instrumentet för att mäta hållfasthet och styvhet i jordar
  • Alternativ : GPS koordinat och appar

Hur det fungerar

Clegg Hammer är en väletablerad testanordning som består av en platt, rund metallmissil utrustad med en accelerometer. Missilen lyfts till en höjd av 45,7 cm (18 tum) och släpps genom ett styrrör. Slagvärdet visas automatiskt och registreras av dataloggern.