5 2
4 3
6
3 1
1
2

Kontraktsförvaltning

Labosports kontraktsadministration omfattar ett brett utbud av skräddarsydda tjänster, men det primära målet är att övervaka de processer som säkerställer att en sportyta uppfyller de standarder och specifikationer som krävs i ett kontrakt. Detta inkluderar vanligtvis samordning av testning av ytan vid specifika stadier av konstruktionen för att fastställa dess egenskaper.

Det innebär också att hantera eventuella problem eller tvister som kan uppstå, och att arbeta med entreprenörer och berörda parter för att lösa dem. Labosport kan förhandla om ändringar i kontraktet eller fungera som medlare mellan de olika inblandade parterna.

Våra erfarna konsulter tillför en mängd kunskap och expertis till varje projekt eller problem, vilket är till nytta för våra kunder på flera sätt. Våra konsulter:

  • sannolikt har arbetat med liknande projekt eller problem tidigare och kan dra nytta av tidigare erfarenheter för att tillhandahålla praktiska lösningar
  • kan identifiera potentiella problem och risker i ett tidigt skede och kan bidra till att minska dem innan de blir större problem
  • ge värdefulla insikter och perspektiv som kanske inte har beaktats av andra
  • ge vägledning och stöd till ditt team och hjälpa dem att hålla sig på rätt spår och uppnå målen
  • hjälpa dig att bygga förtroende och trovärdighet hos dina kunder