5 2
4 3
6
3 1
1
2

Lisport

I över 25 år har LISPORT™ varit det globala riktmärket för slitageprovning. Den utvecklades ursprungligen av Labosport i slutet av 1990-talet för att återskapa åldrandet av konstgräs och har blivit standardutrustningen för att simulera åldrandet av konstgräs.

LISPORT™ används fortfarande i den europeiska standarden för konstgräs och används av arkitekter i länder utan egna standarder. Dessutom är den ett viktigt verktyg för tillverkare som bedriver intern forskning och utveckling av nya produkter.

Fördelar med Lisport Service:

LISPORT™ används för att efterlikna åldrandet av konstgräs och har blivit standardutrustningen för att simulera åldrandet av konstgräs.

LISPORT™-testmetoden innebär en hög grad av slitage på garnet och en dragande effekt som gör det möjligt att bedöma garnets hållfasthet från underlaget matta. Endast ett litet prov behövs, vilket gör det enkelt att använda för FoU av produkter när råvarorna är begränsade.

LISPORT™ är för närvarande EN-standardmetod för den europeiska marknaden (EN15306 och EN 15330) och har ett speciellt dubbmönster som ger ett homogent slitage.

Hur det fungerar

Två rullar utrustade med 145 standardbultar används för att rulla över provet. Rullarna är förbundna med en kedja med ett specifikt utväxlingsförhållande på 1:1,75, vilket ger en hög friktionsnivå i längdaxeln. Provet placeras i en hållare som kan åstadkomma en tvärgående rörelse, vilket i sin tur genererar tvärgående friktion.