5 2
4 3
6
3 1
1
2

A4SEE-konsortiet

Labosport | Stolt medlem av A4SEE

Labosport er et stolt medlem av The European Alliance for Sports Engineering Education (A4SEE), et konsortium av universiteter og industripartnere som arbeider for å forbedre utdanningen av både studenter og profesjonelle idrettsingeniører og for å forbedre samarbeidet mellom industri og akademia.

Labosport er dedikert til A4SEE-oppdraget gjennom aktiv deltakelse og ved å arrangere Innovation Marketplace-arrangementer på sine lokasjoner i Frankrike og Storbritannia. Labosport gir studentene muligheten til å lære om bransjens forretningsmessige og tekniske behov for fremtidig overflatekarakterisering.

Hvis du vil vite mer om A4SEE, kan du gå inn på nettstedet https://a4see.com/.

Mest populære