5 2
4 3
6
3 1
1
2

Gjennomførbarhet

Labosports gjennomførbarhetstesting av idrettsdekker er en viktig prosess som bidrar til å evaluere levedyktigheten til et idrettsdekkeprosjekt. Blant grunnene til å teste er

Kostnadseffektiv planlegging
Gjennomførbarhetstesting bidrar til å identifisere potensielle problemer og hindringer som kan oppstå i løpet av idrettsbaneprosjektet. Ved å identifisere disse problemene tidlig, kan prosjektteamet utvikle en plan som er både kostnadseffektiv og virkningsfull. Dette kan bidra til å forhindre uventede forsinkelser og ekstra kostnader senere i prosjektet.

Risikohåndtering
Gjennomførbarhetstesting bidrar til å identifisere potensielle risikoer knyttet til idrettsbaneprosjektet. Ved å forstå disse risikoene kan prosjektteamet utvikle en
risikostyringsplan for å redusere dem. Dette kan bidra til å forhindre ulykker og skader, noe som kan være kostbart og skadelig for prosjektteamets og idrettsanleggets omdømme.

Overholdelse av regelverk
Gjennomførbarhetstesting bidrar til å sikre at idrettsbaneprosjektet oppfyller kravene i regelverket. Prosjektteamet kan identifisere eventuelle problemer med regelverket og iverksette tiltak for å løse dem. Dette kan bidra til å forhindre forsinkelser og ekstra kostnader forbundet med manglende overholdelse av regelverket.

Evaluering av ytelse
Gjennomførbarhetstesting bidrar til å evaluere ytelsen til idrettsbaneprosjektet. Prosjektgruppen kan identifisere styrker og svakheter ved det foreslåtte idrettsdekket og gjøre nødvendige justeringer. Dette kan bidra til å sikre at sportsdekket oppfyller behovene til idrettsutøvere og sportsentusiaster og er trygt å bruke.