5 2
4 3
6
3 1
1
2

Moduler for gressplenforvaltning

Dette programmet består av syv moduler som dekker alle aspekter ved skjøtsel av sportsgressbaner i den kalde årstiden. Vellykket gjennomføring av modulvurderingene vil sertifisere deltakerne med Labosport Certificate in Sports Turf Management.