5 2
4 3
6
3 1
1
2

Skåler

Skåler

Formålet med bowls er å trille kuler, kalt bowls, mot en mindre kule, kalt "knekt", og å få så mange kuler som mulig så nær knekten som mulig. Spillet spilles av enkeltpersoner, par eller lag på fire, og laget eller spilleren med flest kuler nærmest knekten vinner. Bowls spilles på en flat gressflate som kalles "green", og som er delt inn i parallelle baner som kalles "rinks".

Hver spiller eller hvert lag har sin egen bane. Spillet spilles i henhold til spesifikke regler og forskrifter som er fastsatt av det internasjonale styringsorganet for sporten, World Bowls. I tillegg til World Bowls finnes det også nasjonale organisasjoner for bowls i mange land rundt om i verden. Disse organisasjonene er ansvarlige for å fremme og utvikle bowlingsporten bowls i sine respektive land og for å organisere nasjonale turneringer og arrangementer.

I USA er det styrende organet for bowls United States Lawn Bowls Association (USLBA). USLBA er ansvarlig for å fremme bowlingsporten i USA og for å organisere nasjonale og internasjonale turneringer og arrangementer. Andre nasjonale organisasjoner for bowls er blant annet Bowls England, Bowls Scotland, Bowls Australia og Bowls New Zealand.

World Bowls