5 2
4 3
6
3 1
1
2

Kvalitetskontroll

Vi iverksetter kvalitetssikringstiltak og gjennomfører ekspertevalueringer for å sikre at alle Labosport-prosjekter følger beste praksis og oppfyller anbefalte standarder og krav. Vi mener at kvalitetskontroll er viktig fordi det bidrar til å sikre at et prosjekt oppfyller målene og oppnår de ønskede resultatene.

Labosports konsulenter bidrar til å beskytte kundenes omdømme gjennom strenge it-målinger som innebærer bruk av ulike verktøy og teknikker, for eksempel kvalitetssjekklister, prosessforbedringsmetoder og mekanismer for tilbakemeldinger fra kunder.