5 2
4 3
6
3 1
1
2

Ledelse

Kontraktsadministrasjon

Labosports kontraktsadministrasjon dekker et bredt spekter av skreddersydde tjenester, men det primære målet er å føre tilsyn med prosessene som sikrer at et idrettsdekke oppfyller de nødvendige standardene og spesifikasjonene som er beskrevet i en kontrakt. Dette omfatter vanligvis koordinering av...

Kvalitetskontroll

Vi gjennomfører kvalitetssikringstiltak og ekspertvurderinger for å sikre at alle Labosport-prosjekter følger beste praksis og oppfyller anbefalte standarder og krav. Vi mener at kvalitetskontroll er viktig fordi det bidrar til å sikre at et prosjekt...